Lados Nóra

Tanító, református hittanoktató vagyok. Jelenleg a Baár- Madas Református Általános Iskolában dolgozom. Érdeklődésem magyar hagyományaink,
felhalmozott gyakorlati és elméleti népi ismeretünk felé irányul. Kiemelten
foglalkoztat lovas kultúránk, illetve táncaink. Ez utóbbival komolyabban
néhány hónapja, 2011 tavaszán kezdtem el foglalkozni a Sziget Néptánc
Együttesben.